.

.
Paisani in anda pà a fiera di u Niolu. LC Canniccioni v 1910

21/10/2017

21 10bre 1917

Nanzu arimani è statu tombu u sottu-tenenti Matthieu (tagliatu d'un tiru mitragliosa) di a 11esima Cumpania. Omu struitu e babbu di trè ziteddi e cun eddu, sò stati dui omi à spariscia. D'eddi, un si sappiva nudda, d'eddi... è cusì.

Oghji emi purtatu indi u JMO :
"Bombardement de 766 par torpilles et torpillettes."

                              blessés    tués
Pertes Officier                         1
            Troupe                          2