.

.
Paisani in anda pà a fiera di u Niolu. LC Canniccioni v 1910

21/10/2017

41

Per la fine della guerra.

À la Vergine Maria
Dumandemuli un favore
Ch'ella cambii à li guerrieri
Le sò amari passioni
Di una guerra mundiale
Evitane st'occasione.

Di la fine à sta guerra
Mettimu l'attenzione
Fà una mace fra nemici
Cu tuttu le nazione
Chi si stu fragellu dura
Serà la destruzione.

O cosa lu face l'omu !
Sò cose for' di misura
In tutte le nazione
D'una fabbrica chi è matura
Per distruge roba e ghiente
Ghjè una cosa troppu dura.

Si cambissinu i sapienti
À le sò inventazioni
Per distrughie ghiente e ropa
Nun più fà munizione
E di fà un cumunu accordu
Mettesi nulla ragione.

Si lu populu pensassi
Di fà chiara aleanza
Mette à  pace in Auropa
E rialzane la Francia
Perche si sta guerra dura
Sera di tanta soffranza.

Cosa accade in terra e in  mare
Ne colla lu terrore in celu
A Madona e lu Signore
Soffrenu tantu martiru
Di vede i cori astimati
Si nun calma stu deliru !

Per calmane stu deliru
Ci vole à cambiar' sentimenti
Osservar' di lu Signore
Li dece cummandamenti
Amar lu prossimu nostru
Cumu amacci à noi stessi ?

Chi richi simu di terra
Più lerghi simu di mare
Chi tutte le nazione
Puderianu navigare
E poi in casu di bisognu
Tuttu rendesi lu bene.

Quanta ropa fala in  mare
Quanta si ne va brusgiata
Sta legge cusi dura
Da quale sera creata
Sera una ver' ferita*
Da lu demoniu tentada.

O s'ella cambiassi l'omu
A le sò tentazione
La ropa diventa nunda
E nun da avè valore
L'anima parte spugliata
Vestita di a sò azzione.

O se sapia leghie e scrive
Per esprime le mio edee
Bulia fà stampà un libru
O agniunu pudellu vede
Per pudè fà capì l'omu
Quantu manca à u sò duvere.

Pudia scrive ssu libru
Stampatu à sillabe d'oru
E poi fallu circulà
Che lu leghiessi ognunu
Prega di finir' la guerra
In l'annata quarant'unu.

Tuttu lu mese di merzu
Preghemulu cun curaggiu
Perche c'è un venari santu
Da Dio è statu agraziadu
Intercede in ss'ora santa
Di rialzà lu nostru statu.

Prighemu u mese di merzu
Tuttu lu quaresimale
Mettimu l'arme à  terre
Libari i batelli in mare
E li notri prigiuneri
Tutti messi in libertà ne...

O chi lu ghiornu di Pasqua
Quandu Dio è ressuccitatu
Pudeli fà una preghiera
Di tutto ringraziatu
E chi dia una longa vita
À lu nostru scieffu di statu.

Francesca Antoniotti

(Scrittura originali rispittata quantu eddu si pudiva)
*Scrittu : "berberita".