.

.
Paisani in anda pà a fiera di u Niolu. LC Canniccioni v 1910

03/11/2017

À C (16)

E u disegnu, m'eti da dì ?
U disegnu era quistu: