.

.
Paisani in anda pà a fiera di u Niolu. LC Canniccioni v 1910

18/02/2018

Ombra

A little bread
Some spring water,
A tree shadow and your eyes !
No sultan is happier than I,
No beggar is more depressed.

Un pizzatteddu di pani,
E un pò d'acqua chjara,
D'un arburu l'ombra e li tò occhji !
Un ci n'è sultanu biatu cum'à mè.
Ne più tristu paciaghju.

Omar Khayyām (1048-1131)