.

.
Paisani in anda pà a fiera di u Niolu. LC Canniccioni v 1910

29/06/2018

Paghjella petrirussinca

Da Maddalena parturienti,
À Maddalena penitenti...

"U primu fiori chi spunta,
È quiddu di la vita" (1)
Nostru primu fruttu
fruttificatu
Era biottu, era fiascatu,
Nostru amori calamitatu,
E cusì ch'anch'eddu ha fattu!
Erani peni di u partu:
Perla persa in... un vasu !*
U me primu fiori spuntatu,
Un fù picatu scuntatu.

Nun fù quiddu di la vita
Ma fù quiddu di a morti.
Nun fù quiddu di la vita.
Fruttu di a mala morti,
D'un amori burlascatu
Di quidd'amori fiascati.


*La Mattalena penitente
U Caravaggiu 1594
Galleria Doria Pamphilj
(Roma)


(1) tradiziunali